Terugblik op de viering van de verjaardag van Erasmus

In een goed bezette Burgerzaal van het stadhuis werd op vrijdag 26 oktober de verjaardag van Erasmus gevierd. Voorzitter Steven Lamberts, voorzitter van het Comité Erasmus, ging in op de actualiteit rond Erasmus. Zo stelde hij voor het nog te realiseren cultuurcentrum op Rotterdam-Zuid naar Erasmus te noemen. Ook overhandigde Lamberts het vernieuwde boekje ‘Erasmus van Rotterdam: een kennismaking’ aan wethouder Judith Bokhove. Dit boekje is verschenen in het kader van het lustrum van de Erasmus Universiteit.

Prof.dr. Edwin Rabbie sprak de Lof der Zotheid-lezing uit over de ‘Colloquia’ (gesprekken), het boek van Erasmus dat 500 jaar geleden werd gepubliceerd. Thema van de Erasmusweek 2018 is dan ook het ‘gesprek’. Lof der Zotheid lezing Edwin Rabbie.

Tenslotte reikte wethouder Bokhove de Lof der Zotheid-speld aan Hugo Borst. Die toonde zich in zijn dankwoord dankbaar dat hij mag ‘schampen’ aan Erasmus. “Eramus wordt na 500 jaar nog gelezen. Dat zal mij niet gebeuren.”