Boek: ‘Steden van Erasmus’

Rotterdam, 29 mei 2017 – Het erasmianisme was voor de Noordelijke Nederlanden aan het begin van de opstand tegen de Spanjaarden belangrijker dan het calvinisme. Steden met een sterke erasmiaanse traditie, zoals Rotterdam en Gouda, vormen veel meer de basis voor de beroemde Nederlandse tolerantie dan het Amsterdam van de zeventiende eeuw.

Dat schrijft auteur Feico Houweling in zijn nieuwe boek Steden van Erasmus, De opmerkelijke rol van Rotterdam en Gouda in de Nederlandse Opstand. Het is gebaseerd op onderzoek naar de invloed van het erasmianisme in Holland in de zestiende eeuw en de doorwerking van de gebeurtenissen toen in onze tijd.

‘Het erasmianisme heeft eind zestiende eeuw plaats moeten maken voor het calvinisme en is daardoor goeddeels uit de geschiedenisboeken verdwenen’, zegt Houweling. ‘Zonder chauvinistisch te worden werpt dit boek een heel nieuw licht op de bijdrage van steden als Rotterdam en Gouda aan de Nederlandse tolerantie. Een nieuwe waardering daarvan kan leiden tot een nieuwe, ongebruikelijke kijk op het Nederland van vandaag.’

Feico Houweling (1954) is schrijver en verteller van geschiedenis. In 2011 won hij een European Podcast Award voor zijn serie podcasts over de historie van de Lage Landen. In 2015 ontving hij uit handen van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb de Erasmusspeld voor zijn culturele verdiensten voor de stad Rotterdam.

Het boek is op 7 juni in de bibliotheek aan de Hoogstraat gepresenteerd door overhandiging van een exemplaar aan Theo Kemperman voor een gezelschap van Rotterdamse historici. Kemperman is directeur van de Rotterdamse bibliotheek en daarmee beheerder van de wereldwijd vermaarde Erasmuscollectie in de Maasstad.

Steden van Erasmus, De opmerkelijke rol van Rotterdam en Gouda in de Nederlandse Opstand
Reeks Historische Publicaties Roterodamum, nr. 197
Auteur: Feico Houweling
Uitgever: Hoor! Geschiedenis, Rotterdam
ISBN Paperback 978-94-92696-01-4, 144 blz.
Winkelprijs € 17,95 (Hier bestellen)

(via)