Bijzondere Erasmusweek rond verjaardag Erasmus

Rotterdam, 3 oktober 2016 – De onthulling van de markering van het geboortehuis van Erasmus, de presentatie van een speciaal Erasmus-spel en een kinderconferentie: de jaarlijkse Erasmusweek rond de verjaardag van Desiderius Erasmus (28 oktober) heeft in dit Erasmusjaar een bijzonder programma. Daarnaast wordt de Lof der Zotheidsspeld uitgereikt aan filosoof Henk Oosterling. De Erasmusweek duurt van zondag 23 oktober tot en met zondag 30 oktober 2016. Thema dit jaar is ‘Waar geloof je in?’.

2016 is het Erasmusjaar: het is niet alleen 550 jaar geleden dat Erasmus in Rotterdam werd geboren, het is ook vijf eeuwen geleden dat de schrijver, filosoof en humanist één van zijn belangrijke werken afrondde: de vertaling van het Nieuwe Testament. Daarom is het thema van de Erasmusweek dit jaar ‘Waar geloof je in?’ Het programma van de jaarlijkse Erasmusweek, georganiseerd door Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam, telt een aantal bijzondere elementen:

Op vrijdag 28 oktober, de verjaardag van Erasmus, onthullen burgemeester Ahmed Aboutaleb en voorzitter Steven Lamberts op het Grote Kerkplein bij de Laurenskerk de markering van het geboortehuis van Erasmus. Het Comité had een prijsvraag uitgeschreven om de plek te markeren waar Erasmus op 28 oktober 1466 werd geboren. Het winnende ontwerp van Diana de Graaf, Maaike Disco en Reinier de Gooijer is een nagemaakte vrijstaande façade van het geboortehuis met daarop een portret van Erasmus, geplaatst in een groen hofje. Dit hofje wordt doorsneden door zitelementen die de mensfiguur van Vitrivius vormen, symbool van het humanisme. Het portret van Erasmus en de façade zijn volledig opgebouwd uit kleurige majolicategels. Naarmate je dichterbij komt vervaagt het portret van Erasmus en blijkt het te zijn opgebouwd uit door hem geschreven teksten, bijvoorbeeld spreuken uit de ‘Adagia’.

Lof der Zotheidsspeld

Na de onthulling van de markering wordt op 28 oktober in het stadhuis ook de Lof der Zotheidsspeld uitgereikt, de prijs voor iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Rotterdam door te werken in lijn met het gedachtegoed van Erasmus. Dit jaar ontvangt Henk Oosterling de Speld. In woord en daad sluit deze Rotterdammer perfect aan bij het gedachtegoed van Erasmus.

De veelzijdige Oosterling is filosoof aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar zeker niet één die in een ivoren toren blijft zitten. Als initiator van Rotterdam Vakmanstad – educatie voor en vorming van kinderen in Rotterdam-Zuid – heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de stad, in het bijzonder op het gebied van opvoeding en onderwijs. Tolerantie en verdraagzaamheid staan daarbij centraal. Op geheel eigen ‘Rotterdamse’ wijze draagt Oosterling zijn boodschap uit richting een groot publiek. In het stadhuis spreekt Adrie van der Laan, conservator erfgoedcollectie Bibliotheek Rotterdam, de Lof der Zotheidlezing uit.

Game

Op dinsdag 25 oktober wordt verder ‘Switch’ gepresenteerd, een nieuw spel voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Met het spel beleven kinderen hoe anderen én zijzelf zouden reageren op bepaalde situaties, zoals bij pesten. Samen komen ze erachter wat de beste keuze is. Winnen kan alleen winnen als je je verplaatst in de ander. Dat past bij Erasmus: hij dacht altijd eerst hoe anderen erover zouden denken voordat hij een standpunt innam. Deze game laat spelers op een actieve en speelse manier zelf Erasmus’ gedachtegoed beleven om hen zo te laten beseffen, dat de waarden van Erasmus ook waardevol zijn voor wie nu leeft. Trefwoorden zijn dialoog, evenwicht, kennis en humor rondom de thema’s taal, gedrag en geloof.

De presentatie van ‘Switch’ vindt plaats tijdens een kindercollege in het 50-jarige Erasmus MC met diverse kindercolleges door wetenschwp-contenters van de Erasmus Universiteit en Erasmus MC.

Rondleidingen

Tijdens de Erasmusweek zijn er verder onder meer rondleidingen in het Wereldmuseum en de unieke Erasmuscollectie in de Bibliotheek Rotterdam. Daarnaast presenteert Huis van Erasmus het boek “Dulce Bellum inexpertis” (Zoet is de oorlog voor wie hem niet kennen) naar Erasmus’ adagium uit 1515. Het boek gaat in op het vredesvraagstuk. De week wordt afgesloten met de presentatie van de Erasmus-special van REALmag, het magazine over identiteit, kunst en wetenschap, en twee nieuwe delen in de reeks ‘De correspondentie van Erasmus’ in verhalenhuis Belvedere.

Over het Comité Erasmus

Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam, zet zich in om Erasmus weer het icoon van Rotterdam te maken. Hij moet weer een boegbeeld worden van zijn geboortestad. Erasmus’ statuur, internationale bekendheid en actuele gedachtegoed verdienen een plaats in het stadsbeeld en de beleving van Rotterdammers, bezoekers en relaties van de stad. Vijftien Rotterdamse instellingen en organisaties werken samen in het Comité. Het Comité wil het gedachtegoed van Erasmus, dat van actuele waarde is voor onze samenleving, bestuderen, verklaren en uitdragen en de merkwaarde van Erasmus (naamsbekendheid, toerisme, internationaal aanzien) benutten in de branding van de stad Rotterdam.