Lof der Zotheidspeld voor Inez Weski

Rotterdam, 7 oktober 2014 – Advocate en strafpleiter Inez Weski ontvangt dit jaar de Lof der Zotheidspeld van het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam. Dat gebeurt tijdens de viering van de verjaardag van Erasmus in de Burgerzaal van het stadhuis, op dinsdag 28 oktober 2014. Programmamaker Naïma Azough verzorgt de Lof der Zotheidslezing.

Jaarlijks wordt op 28 oktober de verjaardag van Erasmus gevierd. Daarbij wordt de Lof der Zotheidspeld uitgereikt aan een Rotterdammer die leeft en werkt in de geest van het gedachtegoed van de bekende humanist en theoloog. Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam heeft besloten de Lof der Zotheidspeld 2014 toe te kennen aan de Rotterdamse advocate en strafpleiter Inez Weski. Volgens het Comité is Weski een gedreven, zeer gerespecteerde én onverschrokken strafpleiter die werkt in de lijn van het gedachtegoed van Erasmus. Het gaat daarbij vooral om het belang van verdraagzaamheid, vrijheid van meningsuiting en de rol van humor en spot. Maar daarnaast ook om de aandacht voor de positie van vrouwen en Erasmus’ pleidooien voor wellevendheid, innerlijke beschaving en verdraagzaamheid. De speld en de daarbij behorende Pierre Bayle cheque worden op 28 oktober door wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) aan Weski uitgereikt. Eerdere winnaars waren kunstenaar Gyz de la Rivière, stadsminstreel Arie van der Krogt en kunstenaar en politicus Manuel Kneepkens.

Lof der Zotheidslezing

Programmamaker en moderator Naïma Azough verzorgt dit jaar de Lof der Zotheidslezing. Azough was in het verleden Kamerlid voor GroenLinks. Verder vertellen leerlingen van de Augustinusschool in Rotterdam over hun activiteit als leerling-mediator. “Over onderwijs gesproken…” is het overkoepelende thema van de vieringen voor de jaren 2013 tot en met 2016. Dit jaar staat ‘omgangsvormen’ centraal.

Over het Comité Erasmus

Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam, zet zich in om Erasmus weer het icoon van Rotterdam te maken. Hij moet weer een boegbeeld worden van zijn geboortestad. Erasmus’ statuur, internationale bekendheid en actuele gedachtegoed verdienen een plaats in het stadsbeeld en de beleving van Rotterdammers, bezoekers en relaties van de stad. Vijftien Rotterdamse instellingen en organisaties werken samen in het Comité. Het Comité wil het gedachtegoed van Erasmus, dat van actuele waarde is voor onze samenleving, bestuderen, verklaren en uitdragen en de merkwaarde van Erasmus (naamsbekendheid, toerisme, internationaal aanzien) benutten in de branding van de stad Rotterdam.